ucplus

Nederlands
Solutions brochure

Software

Deze downloads bevatten de laatste ondersteunde uitgave van de software, huidige versie 3.0.13, maar ook gearchiveerde uitgaven die niet langer worden ondersteund en, soms, release candidate versies. Ze bevatten een volledige kopie van alle noodzakelijke componenten en vereisen niet dat de installatie PC over een internet verbinding beschikt, maar het is wel praktisch voor het automatisch verlenen van de juiste licentie.

ucplus Server
ucplus Cliënt (PC)
ucplus Cliënt (Apple Mac)
ucplus Operator Console
ucplus TAPI besturingsprogramma
ucplus Mobiel

BELANGRIJK: Om te upgraden van een oudere versie van ucplus naar versie 2.4 of hoger, moet uw installatie over een licentie voor Software Assurance beschikken.

De upgrade zal mislukken als de ucplus installatie niet is gelicentieerd voor Software Assurance.

Opmerking: Als je niet zeker weet of jouw installatie een licentie voor Software Assurance heeft, stuur dan een e-mail met vermelding van het serienummer van uw installatie. [email protected]

De release candidate versies van de software bevatten code die niet het prestatieniveau en de compatibiliteit heeft van onze definitieve, algemene uitgave van de software. Gedeelten van de software werken mogelijk nog niet goed of kunnen worden gewijzigd of verwijderd voorafgaand aan de commerciële release. Indien u beslist om de release candidate versie te downloaden en te installeren, doet u dit geheel op eigen risico. Geen dienstverlening of ondersteuning wordt geleverd voor de release candidate versies van de software.