ucplus

Svenska
Solutions brochure

Beställd uppringning

ucplus Fusion tillåter utvecklare att lägga till ringsupport direkt från sina applikationer. Instruktioner tillhandahålls inuti mjukvaran.

Alternativt så kan ucplus Fusion konfigureras för att fungera tillsammans med existerande applikationer för att spara in eventuellt utvecklingsarbete. Se "Applikationsuppringning" för ytterligare information.