ucplus

Svenska
Solutions brochure

Visningar

"Auto"-tabb

  • "Autofliken" kommer automatiskt att visa de eventuella anknytningar uppringaren har talat med på senare tid (normalt 60 dagar). Autofliken kommer också att visa en förshandsvisning av uppringarens data för varje integrerad CRM-/databasapplikation.
  • Välj önskat funktionsläge från ett enkelt musläge till standard tangentbordsläge. ucplus Operator Console also has a special mode for touch screen operation.
  • Använd "enkelt läge" för att hantera samtal med enbart en operatörstelefon eller 'gruppläge' för att hantera samtal i en delad operatörsgrupp.

"Närvaro"-tabb

  • Använd en typ av visning som ser ut som en anslagstavla för att kontrollera om medarbetare är lediga för att ta emot ett samtal, redan är upptagna i ett samtal, är inställda som DND, eller om vidarekoppling har ställts in.
  • Kontrollerar tillgängligheten på kollegor, till exempel om de är på ett möte.
  • Ställ in personliga Närvarotabbar och konfigurera ucplus Operator Console till att presentera tabben när ett samtal till ett utvalt DID-nummer tas emot.
  • Kontrollera geografisk plats för ucplus Mobile-användare.

ucplus Operator Console